This trip to the South Omo as some kind of living Museum. Four of Africa's major linguistic groups are represented in the region, including the Omotic-speakers. All in all, depending on where one draws the lines, as many as two dozen different tribes occupy South Omo. Some numbering tens of thousands, others no more than 500, each one of them culturally unique.

Czytaj więcej: Safari w Dolinie Omo

This trip is designed to admire the natural beauty of the Afar Triangle (also called the Afar Depression or the Danakil Depression) is a geological depression that is caused by the Afar Triple Junction which is part of the Great Rift Valley. The Afar Triangle includes the Danakil Depression and the lowest point in Africa, Lake Asal ; And culture tour of the walled city of Harar.

Czytaj więcej: Depresja Danakil & Harer

By ze stolicy Etiopii Addis Abeby dotrzeć na Płaskowyż Guassa trzeba pokonać około 260 km. Do Tarmaber prowadzi droga asfaltowa, potem gruntowa ( około 80 km). Samochodem zajmuje to około 5 godzin. Czy warto jechać tak długo? Zdecydowanie tak!!! Znajdziemy się w jednym z najbardziej dziewiczych i nieskażonych cywilizacją miejsc w wyżynnej Etiopii. Zajmujący około 100 kilometrów kwadratowych obszar jest idealnym terenem do trekkingów.

Czytaj więcej: Wyprawy na Płaskowyż Guassa

Wyjazd na pielgrzymkę do Etiopii dostarcza wrażeń i przeżyć jakich trudno doświadczyć w innym miejscu. Kraj jest od wieków niezłomną ostoją wiary chrześcijańskiej, z tej racji Etiopia nazywana bywa wyspą czarnego chrześcijaństwa otoczoną morzem islamu. To otoczenie- często niestabilne- wpływa na postrzeganie Etiopii jako kraju niebezpiecznego dla turystyki. Jest to całkowicie błędne spojrzenie. Etiopia jest krajem otwartym i bezpiecznym.

Czytaj więcej: Pielgrzymki do Etiopii

Kotlina Danakilska (Depresja Danakil) to jedna z najmniej znanych krain Etiopii. Jest częścią Wielkiego Rowu Afrykańskiego, któremu zawdzięczamy jej niezwykłe formy geologiczne. Nadal bardzo trudno dostępna, pozbawiona infrastruktury turystycznej, dostarcza przeżyć, które wynagrodzą każdy trud. Częścią Danakil jest Dallol (116 metrów poniżej poziomu morza).To miejsce uznawane jest za najniżej położony punkt w całej Afryce, zarazem jedno z najgorętszych miejsc na naszej planecie. Średnia temperatura wynosi tu 35 stopni Celsjusza. Program obejmuje również wizytę w Lalibeli. Znajdujące się tam skalne kościoły nazywane są ósmym cudem Swiata.

Czytaj więcej: Depresja Danakil & Lalibela