Plemię Mursi zamieszkuje niedostępny obszar pomiędzy rzekami Mago i Omo. Ich język należy go grupy językowej nilo-saharyjskiej. Liczebność tego plemienia szacuje się na 10 tysięcy. Dzielą się na 18 klanów. Najcenniejszym skarbem każdego Mursi jest bydło. Nawet imiona nadawane są według koloru ulubionej krowy. Mursi szczycą się wśród okolicznych plemion największą liczbą bydła, dlatego też uważani są za najbogatszych. Wszystkie społeczne związki zatwierdzane są przez wymianę bydła. Posag stanowi zazwyczaj 30-40 krów choć współcześnie jest to coraz częściej również karabin. To bogactwo przechodzi od rodziny pana młodego do rodziny panny młodej. Dlatego narodziny dziewczynki przyjmowane są jako błogosławieństwo - przyczynią się do wzrostu zamożności ojca. Nie znaczy to, że potomkowi męscy są mniej ważni – oni będą doglądać stada.

Czytaj więcej: Plemiona Etiopii - Mursi

Travelling across Ethiopia from the West to the East and from the North to the South, we meet the inhabitants of this country, who have preserved their original culture. We notice that thanks to varied garments, houses, constructed in a different manner, languages which sound differently in our ears and also in the different ways of field cultivation.

Czytaj więcej: Ethnical groups - Dorze

Tour Packages

Discover Ethiopia

Blog